кабелиПродукти

Електрическо кабелно подово отопление

By December 11, 2018 No Comments

МОЩНОСТ ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ ДЪЛЖИНА НА КОНТУРА
Подово отопление 350W 3-4 m2 25 m – 18 лв
Подово отопление 500W 3-4 m2 25 m – 18 лв
Подово отопление 700W 4-5 m2 50 m – 18 лв
Подово отопление 1000W 6-9 m2 65 m – 21 лв
Подово отопление 1250W 8-10 m2 80 m – 26 лв
Подово отопление 1500W 8-10 m2 70 m – 26 лв
Подово отопление 1600W 10-13 m2 100 m – 28 лв
Подово отопление 1800W 13-15 m2 90 m – 28 лв
Подово отопление 2000W 14-17 m2 120 m – 35 лв
Подово отопление 2400W 16-19 m2 100 m – 35 лв

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 •  Номинално напрежение – 220V±10%
 •  Мощност – от 350 W до 2400 W
 •  Отопляема площ с един нагревателен контур – от 4 до 20 m2
 •  Дължина: – от 25 до 120 m
 •  Температура на пода 25-30 °С (в зависимост от продължителността на работа).

ПРИНЦИП НА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЯ

Подовото отопление се изпълнява от нагревателни контури, изработени от специален електросъпротивителен материал с високотемпературна изолация и изводи от гъвкав меден проводник.

 • Предназначено е за отопление на жилища, офиси, заведения, гаражи, помещения с необходимост от равномерно отопление по цялата площ.

Чрез подбиране на контури с подходяща мощност, могат да бъдат изпълнени редица нестандартни решения, голяма част от които са ни подсказани от практиката. Като примери могат да се посочат:

 • Размразяване на сателитни чинии
 • Размразяване вратите на големи хладилни камери
 • За размразяване на площи по покриви, пред гаражи, стълбища и други.
 • В последните години масово намира приложение в парници и оранжерии за отглеждане на разсад (обикновено се монтират контури от 1600W и 2000W).

МОНТАЖ

Контурите се разполагат равномерно на пода на помещението като се имат предвид следните положения:

 • Според площта и предназначението се подбират контури с подходяща мощност (100-150 W/m2)
 • Оразмерява се помещението и се наковават стоманени гвоздеи
 • Полага се контурът (или контурите), който да е добре опънат и равномерно подреден около предварително накованите стоманени пирони. Минималното разстояние между редовете да е не по-малко 5 cm, а до стените  на минимум 10 cm. Гъвкавият кабел се подвежда на стената до мястото на захранване или до терморегулатор от тип ТРМ (механичен терморегулатор) или ТРЕ (електронен терморегулатор).
 • Полага се циментова замазка (под и над контура), която трябва да е добре уплътнена и с дебелина до З cm. Върху нея може да се сложи мокет, килим, като най-добър акумулиращ ефект се постига при настилка от теракот, гранитогрес или мрамор (в този случай замазката върху отоплителния контур трябва да бъде около 1 cm).
 • Включването към ел. мрежа може да стане чрез електрически прекъсвач или терморегулатор (механичен, електронен или електронен с озезател) съобразени с мощността на контурите.
 • По-добър коефициент на полезно действие се получава, ако под контурите бъде положен термоизолационен слой от XPS, минерална вата, сгуробетон, перлитова замазка и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Недопустимо е включването на контура към 220V във вида, в който се купува, а именно в неразгънато положение (на руло). Включването на монтираното подово отопление не трябва да става по-рано от 10 дни след полагане на замазката и крайния завършващ слой. Замазката трябва да бъде оставена да изсъхне естествено. Не се допуска пресичане или допиране между редовете. 
Връзките трябва да останат замонолитени в замазката. Кабелът не бива да се прегъва при монтиране.