Продуктисаморег. кабел

Саморегулиращ нагревателен кабел за тръби 20W/m

By December 11, 2018 No Comments

Саморегулиращ нагревателен кабел за тръби 20W/m – 4 лв/л.м.

Кабелът е предназначен за монтаж върху отводнителни тръби, метални така и за пластмасови, за домашни водопроводни, и слънчеви водопроводни тръби, за поддържане на водата в тръби над 0 градуса и няма нужда от контролер. Не се влияе от слънчеви УВ лъчи и атмосферата.
Особеното при тези нагревателни кабели е способността им да променят количеството на отдаваната топлинна енергия в зависимост от температурата. Кабела има два паралелни медни проводника, които са свързани електрически помежду си със специален съпротивителен елемент, който отделя топлина при преминаване на електрически ток през него. Неговото съпротивление се променя в зависимост от температурата – когато тя се повиши, повишава се електрическо съпротивление, съответно силата на протичащия между проводниците ток намалява, както намалява и количеството на отделяната топлина. При спадане на температурата, процесът протича в обратна посока и кабелът започва да отделя по-голямо количество топлина. Възможността за саморегулиране не само позволява кабелът да бъде свързан директно с електрическата мрежа, но го и предпазва от прегряване на дадени места, примерно на мястото на пресичане на два кабела (ако това по някаква причина бъде допуснато).
Продава се на метър.

Предимствата на гъвкавия отоплителен кабел:
1. Защита от прегряване на нагревателния кабел, безопасно и надеждно;
2. Пести енергия;
3. Продължителна работа, Бързо загряване;
4. Ниски разходи за монтаж и експлоатация;
5. Инсталирането и поддръжката са прости;
6. Лесен за автоматизиране на управлението;
7. Не замърсява околната среда;
8. Подходящи за сложна тръбопроводна мрежа;
9. Подходящ за тръбопроводи на дълги разстояния;

Структура на кабела:
1. Медна сърцевина: двойна 7 × 0,2 мм
2. Проводящ нагревателен елемент
3. Изолация на нагревателния елемент
4. HD външно яке от полиолефин

Може да се реже по размер max дължина 20метра

Характеристики:
1. Захранване: 120V-230V
2. Размер: 20W/m @ 10 °C
3. Максимална температура на работа: 60 °C
4. Минимална инсталационна температура: -40 °C
5. Начален ток: по-малък от 0,6A/m
6. Температурен диапазон:
– Макс. Работна температура 60 ± 5 ° C;
– Макс. Температура на излагане 80 ° C;
– Макс. Трайна температура: 105 ° C
7. Минимална температура : -40 ° C
8. Начален ток (10 ° C): ≤0.6A / m
9. Максимална дължина на веригата: 20 метра
10. Размери: 3 мм дебелина, 8 мм ширина.
11. Мин.радиус на огъване: при 20°С: 25,4 mm, при -30 ° С: 35,0 m

Стъпки за инсталиране:
Изолирайте края на кабела с водонепроницаема електрическа изолация.
ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ДВАТА ПРОВОДНИКА ЗАЕДНО!
Свържете другия край със студен проводник или щепсел (за свързване към захранването).
Притеснете отоплителния кабел към водните тръби или закрепете направо на тръбите. Поставете целия кабел върху тръбите и го закрепете на всеки 30 ~ 50 см с термична лента или алуминиева лента.
Препоръчваме тръбата да се обвие с един слой гумена изолация, за повишаване на ефективността на отоплителния кабел и пестене на енергия, също за да защитят нагревателните кабели.
Свържете или включете 120 ~ 230V.